Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (MIS: 5183875)

04.11.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κανονισμός» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής...

4.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Λιβαδειάς για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16904_2022/13-10-2022 Πρόσκλησης...

4.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16833_2022/11-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο Κρήτης

4.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16833_2022/11-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο...

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» στην πόλη των Σερρών για το ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16660_2022/6-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» στην πόλη των Σερρών για το ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ....

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας στην πόλη των Σαπών, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πόλη των Σαπών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16658_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας στην πόλη των Σαπών, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πόλη των Σαπών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το ΕΠΠΑΙΚ...

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)» στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16659_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)» στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ....

25.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς

25.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της...

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου “Σύγχρονος Σχεδιασμός Μεταφορών” του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023”.

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου “Σύγχρονος Σχεδιασμός Μεταφορών” του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας...

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023”.

21.10.2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους...

21.10.2022 Πρακτικό ενστάσεων – οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «ΠΑΔ Ι» για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-2023 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

21.10.2022 Πρακτικό ενστάσεων – οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «ΠΑΔ Ι» για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-2023 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

21.10.2022 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες, Πάτρα.

21.10.2022 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες,...

13.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της Λιβαδειάς

13.10.2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη της...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου «Τηλεπικοινωνίες» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου «Τηλεπικοινωνίες» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΠΕΣΥΠ) στην πόλη των Σερρών

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΠΕΣΥΠ) στην πόλη των...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στις πόλεις : Σάπες, Θεσσαλονίκη

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στις πόλεις : Σάπες,...

06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στην πόλη των Ιωαννίνων 

06.10.2022 Προκήρυξη 2022-2023 - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στην πόλη των...

5.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15424_2022/20.7.2022)

5.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...

4.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συνεργάτη για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15423_2022/20.7.2022)

4.10.2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συνεργάτη για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15423_2022/20.7.2022) [pdf-embedder...

4.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης...

22.9.2022 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Μυτιλήνη, στις Σέρρες και στην Πάτρα (Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3/10/2022)

22.9.2022 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Μυτιλήνη, στις Σέρρες και στην Πάτρα (Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3/10/2022)  ...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-2023

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-2023

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)...

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15423_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις Σέρρες

22.9.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15423_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος...

22/9/2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις Σάπες και Σέρρες

22/9/2022 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις...

02.08.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

02.08.2022 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ [pdf-embedder url="https://elke.aspete.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ-2022-2023-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf" title="ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2022-2023...

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες [pdf-embedder...

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες

20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες [pdf-embedder...

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023...

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2022-2023

28.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτ. δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ....

24.6.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης για μία σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός»

24.6.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης για μία σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός»  ...

31.5.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εργαστήρια Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

31.5.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εργαστήρια Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών,...

25.5.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 4818_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoVT Project

25.5.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 4818_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoVT Project

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and geoheritage through Virtual Reality Technologies – GeoVT Project), Erasmus+ Programme – Key Action 2» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ – Key Action 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός...

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση σε Εργαστήρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση σε Εργαστήρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο...

Πρακτικό κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς στον τελικό αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Πρακτικό κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς στον τελικό αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την...

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 297_2022/17-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση στο Εργαστήριο ΜΕΚ & Τεχνολογίας Αυτοκινήτου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 297_2022/17-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση στο Εργαστήριο ΜΕΚ & Τεχνολογίας Αυτοκινήτου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων...

Κλήρωση για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ««Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951.

Κλήρωση για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ««Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της –...

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951.

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ...

Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και...

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της αριθ. πρωτ. 15359_2021/29-10-2021 Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της αριθ. πρωτ. 15359_2021/29-10-2021 Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών...

Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της...

Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της...

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού έργου ΕΠΠΑΙΚ β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. 10718_2021/19-7-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού έργου ΕΠΠΑΙΚ β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ.  10718_2021/19-7-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού έργου ΠΕΣΥΠ β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. 10719_2021/19-7-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού έργου ΠΕΣΥΠ β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ.  10719_2021/19-7-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

28.1.2022 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης

28.1.2022 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022...

19.01.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 15359/29-10-2021 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

19.01.2022 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 15359/29-10-2021 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της...

17.1.2022 Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

17.1.2022 Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από προπτυχιακούς φοιτητές της...

14.1.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα β΄ εξαμήνου για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2021-22

14.1.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα β΄ εξαμήνου για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10719_2021/19-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

14.1.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα β΄ εξαμήνου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2021-22

14.1.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα β΄ εξαμήνου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10718_2021/19-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

13.1.2022 Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής

13.1.2022 Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής (α΄ κύκλος σπουδών), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ Προγράμματος...

15.12.2021 Τελικά αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021»

15.12.2021 Τελικά αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1...

02.12.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ».

02.12.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία...

25.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 14140/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ»

25.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 14140/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της...

01.12.2021 Προκήρυξη για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Κέντρο Δικτύου/ΥΜΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

01.12.2021 Προκήρυξη για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Κέντρο Δικτύου/ΥΜΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της...

01.12.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15353_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα

01.12.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15353_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο...

26.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)»

26.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)»

15.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2021-2022.

15.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους...

11.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΠΑΔ ΙΙ για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22

11.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΠΑΔ ΙΙ για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22

05.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670).

05.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022...

05.11.2021 Εξέταση ενστάσεων για το Επιστημονικό Πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670)

05.11.2021 Εξέταση ενστάσεων για το Επιστημονικό Πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους...

05.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14140/24-9-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (MIS: 5076592).

05.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14140/24-9-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (MIS:...

25.10.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο) & Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (Εργαστήριο)» ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10718_2021/19-7-2021 Πρ

25.10.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

18.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην

18.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

14.10.2021 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους

14.10.2021 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων της...

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην Α

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστή

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

3.9.2021 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων αριθ. πρωτ. 10672_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 202

3.9.2021 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων αριθ. πρωτ. 10672_2021...

8.9.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Π

8.9.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της...

8.9.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2021-2022 στη Μυτιλήνη

8.9.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

21.07.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

21.07.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την...

16.4.2021 Αποτελέσματα της αριθ. 1738_2021/1-3-2021 Πρόσκλησης για την ανάθεση διδακτικού έργου για τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία» για την πόλη της Πάτρας και «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» για την πόλη των

16.4.2021 Αποτελέσματα της αριθ. 1738_2021/1-3-2021 Πρόσκλησης για την...

04.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική

04.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια...