Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

15.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2021-2022.

15.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους...

11.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΠΑΔ ΙΙ για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22

11.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα ΠΑΔ Ι και ΠΑΔ ΙΙ για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22

05.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670).

05.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022...

05.11.2021 Εξέταση ενστάσεων για το Επιστημονικό Πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670)

05.11.2021 Εξέταση ενστάσεων για το Επιστημονικό Πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους...

05.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14140/24-9-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (MIS: 5076592).

05.11.2021 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 14140/24-9-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (MIS:...

25.10.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο) & Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (Εργαστήριο)» ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10718_2021/19-7-2021 Πρ

25.10.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

18.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην

18.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

14.10.2021 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους

14.10.2021 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων της...

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην Α

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστή

07.10.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

3.9.2021 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων αριθ. πρωτ. 10672_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 202

3.9.2021 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων αριθ. πρωτ. 10672_2021...

8.9.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Π

8.9.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της...

8.9.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2021-2022 στη Μυτιλήνη

8.9.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

21.07.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

21.07.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την...

16.4.2021 Αποτελέσματα της αριθ. 1738_2021/1-3-2021 Πρόσκλησης για την ανάθεση διδακτικού έργου για τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία» για την πόλη της Πάτρας και «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» για την πόλη των

16.4.2021 Αποτελέσματα της αριθ. 1738_2021/1-3-2021 Πρόσκλησης για την...

04.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική

04.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια...

01.04.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τα Επιστημονικά Πεδία «Σύγχρονη Φυσική» και «Μαθηματικά για Μηχανικούς» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κα

01.04.2021 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τα...

08.03.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών γι

08.03.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου)...

01.02.2021 Πρακτικό ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής

01.02.2021 Πρακτικό ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020...

27.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ»

27.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης...

06.11.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτο

06.11.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17390_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρό

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17390_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης...

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17392_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σ

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17392_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης...

30.10.2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ –

30.10.2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση...

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέ

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δ

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2020-2021

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2020-2021

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5046473) του Επιχ

24.09.2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης αιτήσεων για τη...

24.07.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρία

24.07.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή...

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της...

27.05.2020 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473)

27.05.2020 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλο

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ.

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης...

13.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμ. υποστήριξη του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.

Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της...

10.03.2020 Αποτελέσματα αριθ. 1683_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλο

Αποτελέσματα αριθ. 1683_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

06.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.

06.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της...

19.02.2020 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020

19.02.2020 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης...

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία» για τις πόλεις: Κοζάνη και Ρόδος, «Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ» για τις πόλεις: Ρ

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και Κοζάνη και «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 σ

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

29.01.2020 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» στη Θεσσαλονίκη για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-20 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

29.01.2020 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Άργος και Κοζάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες, Λιβαδειά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη...