Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19490/2-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»