31.1.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων – οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση 1 «Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες» στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19547_2022/11-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023