14.11.2022 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες και Πάτρα