06.10.2022 Προκήρυξη 2022-2023 – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του προγράμματος (ΕΠΠΑΙΚ) στην πόλη των Ιωαννίνων