Τελικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της αριθ. πρωτ. 15359_2021/29-10-2021 Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ»