20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία & Εργαστήριο) του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος