26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας στην πόλη των Σαπών, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στην πόλη των Σαπών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16658_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.