20.12.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία, Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ, Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη, Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κλπ), Συμβουλευτική και Οικογένεια του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14826_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος