17/02/2023 Ανακοίνωση για υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τις ημέρες 14/2/2023 – 16/2/2023

Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 21/2/2023 η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τις ημέρες Τρίτη 14/02/2023, Τετάρτη 15/02/2023 και Πέμπτη 16/02/2023. Όσοι ενιστάμενοι υπέβαλαν ένσταση κατά τις ημέρες κατά τις ημέρες Τρίτη 14/02/2023, Τετάρτη 15/02/2023 και Πέμπτη 16/02/2023 υποχρεούνται να επαναλάβουν την υποβολή της ένστασης, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν ήταν δυνατή η λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.