Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

16.11.2023 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12997_2023/6- 10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: 6ΒΠΞ46Ψ8ΧΙΘ6Η] για τον συντονισμό του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» στις πόλεις: Κοζάνη και Μυτιλήνη.

Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12997_2023/6- 10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ:...

16.11.2023 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13509_2023/13-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΨΠΟΣ46Ψ8ΧΙ-Σ8Ω] για τις ανάγκες του Προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας της ΜΟΔΥ για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των Έργων/Προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ».

16.11.2023 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13509_2023/13-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

13.11.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων υποψήφιων συνεργατών για την ανάληψη διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Εργ)» α’ εξαμήνου ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-24 στην πόλη του Βόλου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12998_2023/6-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

13.11.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων υποψήφιων συνεργατών για την ανάληψη διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική...