Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17.3.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023

17.3.2023 Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη μίας σύμβασης...

9/3/2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023

9/3/2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη...

24.2.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα Εκπαιδευτική Ψυχολογία στην πόλη της Ρόδου, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός στην πόλη της Ρόδου και Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός στην πόλη της Κοζάνης για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 568_2023/27-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

[pdf-embedder url="https://elke.aspete.gr/wp-content/uploads/2023/02/Θ1-ΕΕΔ-6-_-Ψ05Ω46Ψ8ΧΙ-ΧΩΝ.pdf" title="Θ1 ΕΕΔ 6 _...