Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

28.02.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στην πόλη του Άργους για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 693_2024/1-2-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

28.02.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στην...

7.2.2024 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17684_2023/8-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΨΞΗ546Ψ8ΧΙ-ΔΘ7] για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης

7.2.2024 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17684_2023/8-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

7.2.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στην πόλη της Κοζάνης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 328_2024/19-1-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

7.2.2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και...

Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών

Θεσμικό Πλαίσιο

Προγράμματα ΕΛΚΕ

Οικονομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ

h

Οδηγός Χρηματοδότησης

h

Συμπλ. Οδηγ. Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Προμήθειες, Προσωπικό, Μετακινήσεις