Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Ο ΕΛΚΕ

$

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.

$

Ανακοινώσεις - Προκυρήξεις

$

Επικοινωνία

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and geoheritage through Virtual Reality Technologies – GeoVT Project), Erasmus+ Programme – Key Action 2» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ – Key Action 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των...

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση σε Εργαστήρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση...