8.12.2022 Πρακτικό ενστάσεων και οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στην πόλη της Λιβαδειάς στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17261_2022/25-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος