01.12.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15353_2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα