25.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 14140/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ»