Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαιδεύοντας νέες γενιές στη γεωμορφολογία, τις γεωγραφικές καταστροφές και τη γεωλογική κληρονομιά μέσω Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Training new generations on geomorphology, geohazards and geoheritage through Virtual Reality Technologies – GeoVT Project), Erasmus+ Programme – Key Action 2» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ – Key Action 2