17.1.2022 Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»