25.5.2022 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 4818_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoVT Project