21.10.2022 Πρακτικό ενστάσεων – οριστικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «ΠΑΔ Ι» για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-2023 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος