26.10.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)» στην πόλη των Ιωαννίνων για το ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16659_2022/06-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.