Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 199_2022/13-1-2022 Προκήρυξης για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ με τοποθέτηση σε Εργαστήρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Στόχων της ΑΣΠΑΙΤΕ από Προπτυχιακούς Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ»