Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

08.03.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών γι

08.03.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου)...

01.02.2021 Πρακτικό ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής

01.02.2021 Πρακτικό ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020...

27.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ»

27.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 19393/24-9-2020 Πρόσκλησης...

06.11.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτο

06.11.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17390_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρό

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17390_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης...

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17392_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σ

06.11.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 17392_2020/24.9.2020 Πρόσκλησης...

30.10.2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ –

30.10.2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση...

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέ

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020

30.10.2020 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δ

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2020-2021

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2020-2021

24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

24.09.2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5046473) του Επιχ

24.09.2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης αιτήσεων για τη...

24.07.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρία

24.07.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή...

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 8854/27-5-2020 Προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (

30.06.2020 Παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της...

27.05.2020 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5046473)

27.05.2020 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλο

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης...

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ.

14.04.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης...

13.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1681_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμ. υποστήριξη του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.

Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της...

10.03.2020 Αποτελέσματα αριθ. 1683_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλο

Αποτελέσματα αριθ. 1683_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

06.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.

06.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της...

19.02.2020 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020

19.02.2020 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκλησης...

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία» για τις πόλεις: Κοζάνη και Ρόδος, «Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ» για τις πόλεις: Ρ

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και Κοζάνη και «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 σ

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

29.01.2020 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» στη Θεσσαλονίκη για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-20 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

29.01.2020 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Άργος και Κοζάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη...

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020 στις πόλεις: Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες, Λιβαδειά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π.

14.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη...

14.01.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» στη Θεσσαλονίκη για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-20 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντ

14.01.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση...

14.01.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 24562_2019/9-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους

14.01.2020 Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 24562_2019/9-12-2019 Πρόσκλησης...

23.12.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 21229/23-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ΕΠΠΑΙΚ για το ακαδ. έτος 2019-2020

23.12.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 21229/23-10-2019 Πρόσκλησης...

23.12.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 18933/11-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2019-2020

23.12.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 18933/11-10-2019 Πρόσκλησης...

09.12.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. στα Ιωάννινα.

09.12.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη...

12.06.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 18567_2019/8-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/ΚΑ1 2019-2020 (2019-1-EL0

12.06.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 18567_2019/8-10-2019...

25.11.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21229_2019/23-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα α΄ εξαμήνου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στις πόλεις: Άργος, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνης και Θεσσαλονίκη

25.11.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της...

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17116_2019/17-09-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγική

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της...

18.11.2019 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου για το μάθημα «ΠΑΔ Ι» α΄ εξαμήνου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτι

18.11.2019 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού...

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα Π.Ε.ΣΥ.Π. ακαδ. έτους 2019- 2020 για τις πόλεις Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 18933_2019/11.10.2019 Πρόσκλησης Ε

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για την...

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/18567/8-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Era

18.11.2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο...

04.11.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 16066/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

04.11.2019 Τελικά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 16066/2019 Πρόσκλησης...

22.10.2019 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 17116/17-9-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης και στις Σάπες

22.10.2019 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 17116/17-9-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικο

 16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στην

16.10.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την...

07.10.2019 Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. 9453/13-5-2019 Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MI

 07.10.2019 Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο...

17.09.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης και στις Σάπες.

17.09.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή...

13.09.2019 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 15615/10-07-2019 Πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα» στις πόλεις: Βόλος, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κοζάνη, Σάπες και Θεσ

13.09.2019 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 15615/10-07-2019 Πρόσκλησης για τη...

01.08.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρία

01.08.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

01.08.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5024822) τ

01.08.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση...