21.10.2022 Αποτελέσματα αριθ. πρωτ. 16095_2022/16-9-2022 Πρόσκλησης για ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις: Μυτιλήνη, Σέρρες, Πάτρα.