15.11.2021 Τελικά αποτελέσματα για τον συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη του Άργους στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10672_2021/16-7-2021 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2021-2022.