29.10.2021 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5046473)

 

Αρχείο προκήρυξης: Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών

Αρχείο με κανονισμό: Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών