08.03.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ZIP

index

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη των αρχείων με chrome παρακαλούμε κάντε δεξί κλικ και άνοιγμα σε νεα καρτέλα η δοκιμάστε την λήψη τους με firefox. 

latest Nike release | Sneakers