24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Ρόδο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2020-2021

bridge media | Nike Running