12.7.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2021-2022