9.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη

(απόφαση Επιτροπής Ερευνών 38_25.11.2020)

Sports Shoes | Best Custom Jordans of All Time – Fashion Inspiration and Discovery