24.09.2021 Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5076592)