24.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) για τη στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

best Running shoes | Air Jordan 1 Mid “Bling” Releasing for Women – Pochta