25.10.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο) & Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (Εργαστήριο)» ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10718_2021/19-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος