04.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στις πόλεις: Μαρούσι, Άργος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ηράκλειο Κρήτης, Λιβαδειά, Πάτρα, Ρόδος και Σάπες

 

Περίληψη διακήρυξης

Τεύχος διακήρυξης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Τεχνικές Προδιαγραφές

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

 

Όλα τα αρχεία σε zip

 

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη των αρχείων με chrome παρακαλούμε κάντε δεξί κλικ και άνοιγμα σε νεα καρτέλα η δοκιμάστε την λήψη τους με firefox. 

Nike sneakers | シューズ