13.10.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για καθαρισμό χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στον Βόλο.

bridge media | GOLF NIKE SHOES