05.11.2021 Εξέταση ενστάσεων για το Επιστημονικό Πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670)