10.11.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη.

Sports brands | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory – Grailify