05.11.2021 Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 13436/21-7-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5130670).

Έγκριση τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων :

ΑΡΧΕΙΟ 1

ΑΡΧΕΙΟ 2