30.3.2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 914_2021/1-2-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη των Ιωαννίνων

best Running shoes brand | New Balance 991 Footwear