12.7.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για εργασίες καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2021-2022 στη Μυτιλήνη