16.7.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το συντονισμό ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στο πλαίσιο ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2021-2022