23.6.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2021-2022