9.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στις Σάπες

 

(απόφαση Επιτροπής Ερευνών 38_25.11.2020)

Running sneakers | Sneakers Nike