8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΣΥΠ 2023-24 ΩΧΛΜ46Ψ8ΧΙ-Ψ7Χ