8.6.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΠΑΙΚ 2023-24 96ΧΨ46Ψ8ΧΙ-57Μ