6.10.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διδακτικό έργο στο μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Εργ)» α΄ εξαμ. ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-2024 στην πόλη του Βόλου