4.12.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: “Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία”, “Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ”, “Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη”, “Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κλπ)” και “Συμβουλευτική και Οικογένεια” για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.