4.12.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα: “Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας”, “Εκπαιδευτική Ψυχολογία”, Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”, “Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός” και “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία & Εργαστήριο)” για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.