31.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στα μαθήματα «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας», «Αναπτυξιακή Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία & Εργαστήριο)» και «Διδακτική Μεθοδολογία» του ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος