30.10.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Εργ)» στην πόλη του Βόλου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12998_2023/6-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.