22.9.2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) Εργαστήριο» στις πόλεις Άργος, Λιβαδειά, Ρόδος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Σάπες, Κοζάνη, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Βόλος και Σέρρες για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος