22.12.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την ανάθεση διδ. έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-24 στις πόλεις: Μυτιλήνη και Ρόδος